Homeข่าวฟุตบอลUFABETWINS เตรียมตัวดี ไม่มีบาดเจ็บ

UFABETWINS เตรียมตัวดี ไม่มีบาดเจ็บ

UFABETWINS

UFABETWINS ความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มความถี่โปรแกรมการแข่งขัน

ในฤดูกาล 2020-21 คือ เรื่องที่หลายคนในวงการฟุตบอลเป็นกังวล การหาวิธีทางรับมือกับการบาดเจ็บของนักเตะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่ทุกสโมสรในยุโรป ควรให้ความสำคัญZone7 เสนอวิธีการป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะค่อนข้างหลากหลายวิธีที่ง่ายที่สุดคือการโรเตชั่น นักฟุตบอลควรสับเปลี่ยนลงสนามบ่อย สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้ อย่าง น้อยที่สุด ภายใน 30 วัน นักเตะหนึ่งคน ไม่ควรลงเล่นเกิน 6 เกมการปรับเปลี่ยน รูปแบบการฝึกซ้อม ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ คือ อีกแนวทางที่ได้ผล ทีมฟุตบอลควรเพิ่ม ความเข้มข้น การฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความ พร้อมของนักเตะก่อนลงแข่งขัน ยิ่งนักเตะมีสภาพร่างกายที่

UFABETWINS

พร้อมมาก โอกาสเกิดอาการบาดเจ็บย่อมลดลงไปวิธีการฝึกซ้อมที่ควรใช้ คือ เพิ่มเทรนนิ่งส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับนักเตะ สำหรับผู้เล่นที่ลงสนามบ่อย ควรโฟกัสไปยังการฟื้นฟู สภาพร่างกาย มากกว่าปกติ ส่วนผู้เล่นตัวสำรอง ต้องมีการ ฝึกซ้อมเข้มข้นกว่านักเตะตัวจริง เพื่อให้ร่างกายพร้อมลงเล่นกับการแข่งขัน 90 นาทีนอกจากนี้ ทีมควรศึกษาศักยภาพร่างกายของผู้เล่น เช่น ความยืดหยุ่นของร่างกาย หรือ อัตราการใช้ออกซิเจนขณะหายใจ เพื่อค้นหาแทคติก และเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละราย Zone7 เสนอวิธีการป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะค่อนข้างหลากหลายวิธีที่ง่ายที่สุดคือการโรเตชั่น นักฟุตบอลควรสับเปลี่ยน

ลงสนามบ่อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุด ภายใน 30 วัน นักเตะหนึ่งคนไม่ควรลงเล่นเกิน 6 เกมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกซ้อมให้เหมาะสมตามสถานการณ์ คือ อีกแนวทางที่ได้ผล ทีมฟุตบอลควรเพิ่มความเข้มข้นการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเตะก่อนลงแข่งขัน ยิ่งนักเตะมีสภาพร่างกายที่พร้อมมาก โอกาสเกิดอาการบาดเจ็บย่อมลดลงไปวิธีการฝึกซ้อมที่ควรใช้ คือ เพิ่มเทรนนิ่งส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับนักเตะ สำหรับผู้เล่นที่ลงสนามบ่อย ควร

โฟกัสไปยังการฟื้นฟูสภาพร่างกายมากกว่าปกติ ส่วนผู้เล่นตัวสำรอง ต้องมีการฝึกซ้อมเข้มข้นกว่านักเตะตัวจริง เพื่อให้ร่างกายพร้อมลงเล่นกับการแข่งขัน 90 นาทีนอกจากนี้ ทีมควรศึกษาศักยภาพร่างกายของผู้เล่น เช่น ความยืดหยุ่นของร่างกาย หรือ อัตราการใช้ออกซิเจนขณะหายใจ เพื่อค้นหาแทคติก และเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละราย Zone7 เสนอวิธีการป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะค่อนข้างหลากหลายวิธีที่ง่ายที่สุดคือการโรเตชั่น นักฟุตบอลควรสับเปลี่ยน

ลงสนามบ่อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุด ภายใน 30 วัน นักเตะหนึ่งคนไม่ควรลงเล่นเกิน 6 เกมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกซ้อมให้เหมาะสมตามสถานการณ์ คือ อีกแนวทางที่ได้ผล ทีมฟุตบอลควรเพิ่มความเข้มข้นการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเตะก่อนลงแข่งขัน ยิ่งนักเตะมีสภาพร่างกายที่พร้อมมาก โอกาสเกิดอาการบาดเจ็บย่อมลดลงไปวิธีการฝึกซ้อมที่ควรใช้ คือ เพิ่มเทรนนิ่งส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับนักเตะ สำหรับผู้เล่นที่ลงสนามบ่อย ควร

โฟกัสไปยังการฟื้นฟูสภาพร่างกายมากกว่าปกติ ส่วนผู้เล่นตัวสำรอง ต้องมีการฝึกซ้อมเข้มข้นกว่านักเตะตัวจริง เพื่อให้ร่างกายพร้อมลงเล่นกับการแข่งขัน 90 นาทีนอกจากนี้ ทีมควรศึกษาศักยภาพร่างกายของผู้เล่น เช่น ความยืดหยุ่นของร่างกาย หรือ อัตราการใช้ออกซิเจนขณะหายใจ เพื่อค้นหาแทคติก และเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละราย Zone7 เสนอวิธีการป้องกันอาการบาดเจ็บของนักเตะค่อนข้างหลากหลายวิธีที่ง่ายที่สุดคือการโรเตชั่น นักฟุตบอลควรสับเปลี่ยน

UFABETWINS

ลงสนามบ่อย สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุด ภายใน 30 วัน นักเตะหนึ่งคนไม่ควร ลงเล่นเกิน 6 เกมการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การฝึกซ้อมให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ คือ อีกแนวทางที่ได้ผล ทีมฟุตบอลควรเพิ่มความเข้มข้นการฝึกซ้อม เพื่อเตรียม ความพร้อมของ นักเตะก่อนลงแข่งขัน ยิ่งนักเตะมีสภาพร่างกายที่พร้อมมาก โอกาสเกิดอาการบาด เจ็บย่อมลดลงไปวิธีการฝึกซ้อมที่ควรใช้ คือ เพิ่มเทรนนิ่งส่วนบุคคล ให้เหมาะสม กับนักเตะ สำหรับผู้เล่นที่ลงสนามบ่อย ควร

โฟกัสไปยังการฟื้นฟูสภาพ ร่างกายมากกว่าปกติ ส่วนผู้เล่นตัวสำรอง ต้องมีการฝึกซ้อม เข้มข้นกว่านักเตะตัวจริง เพื่อให้ร่างกาย พร้อมลงเล่นกับการแข่งขัน 90 นาทีนอกจากนี้ ทีมควรศึกษา ศักยภาพร่างกาย ของผู้เล่น เช่น ความยืดหยุ่นของร่างกาย หรือ อัตราการใช้ออกซิเจนขณะหายใจ เพื่อค้นหาแทคติก และเทคนิคที่เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละราย หากยึดข้อมูลจาก Zone7 อาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับนักเตะช่วงต้นฤดูกาล จะเพิ่มขึ้นราว 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อช่วงเวลาในพรีซี

ซั่นลดลงจาก 30 เหลือ 20 วันการ พรีซีซั่น ที่สั้นลง อาจไม่แสดงผล กระทบชัดเจน เนื่องจากขึ้นอยู่ กับจาก ปัจจัยอื่น เช่น ตารางแข่งขัน ที่ไม่เหมือนกัน หรือ ประสิทธิภาพการฝึก ซ้อมที่ต่างไปของแต่ละทีม แต่ข้อมูลจาก งานวิจัยระบุว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของ ทีมที่มีช่วงพรีซีซั่น สั้นกว่าปกติ ใน 2 ฤดูกาล ที่ผ่านมา มักมีอาการบาดเจ็บช่วงต้นฤดูกาล มากกว่าทีมที่พรีซีซั่นนานตามปกติ ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า เวลาเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาลที่ลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของนักฟุตบอล อย่างเลี่ยงไม่ได้

 

คลิ๊กเลย >>> UFABETWINS

อ่านข่าวเพิ่ม >>>  บ้านผลบอล